Jak działa system antypożarowy? Budowa i zastosowanie

Współcześnie stosowane systemy antypożarowe mogą nie tylko wykryć pożar i powiadomić służby, ale również samodzielnie go zgasić!

System ochrony przeciwpożarowej (PPOŻ) stosowany w budynku ma na celu szybkie wykrywanie pożarów oraz może je gasić w celu zredukowania szkód materialnych i ochrony życia ludzi. Takie systemy mogą być wyposażone w szereg nowoczesnych rozwiązań, dzięki którym działają one automatycznie, na przykład jak system antypożarowy awex.eu. Jak działają takie instalacje PPOŻ?

Alarmy przeciwpożarowe

Podstawowym elementem systemów przeciwpożarowych są alarmy. Są one przeznaczone do wykrywania dymu, wysokich temperatur lub płomieni za pomocą czujników i ostrzegania użytkowników budynku o wystąpieniu pożaru.

Czujnik przeciwpożarowe są montowane w pomieszczeniach i działają one non-stop. Po wykryciu danego czynnika przekazują one informację do centrali przeciwpożarowej, która wyzwala alarm. Po wyzwoleniu alarmu przeciwpożarowego emitowany jest najczęściej sygnał świetlny oraz dźwiękowy, który informuje o zagrożeniu.

Dodatkowo nowoczesny system, w tym system antypożarowy awex.eu, może przekazać błyskawicznie sygnał o pożarze do służb ratowniczych.

Ponadto systemy przeciwpożarowe wyposaża się również w ręczne ostrzegacze pożarowe. Pozwalają one na uruchomienie alarmu w dowolnym momencie, jeśli dojdzie do zauważenia pożaru przez użytkownika danego budynku.

Tryskacze przeciwpożarowe

W nowoczesnych systemach PPOŻ wykorzystuje się również tryskacze. Systemy tryskaczowe są przeznaczone do gaszenia pożarów lub powstrzymywania ich nadmiernego rozprzestrzeniania się do czasu przybycia strażaków.

Tryskacze również współpracują z czujnikami pożarowymi i uwalniają wodę albo innego rodzaju materiał, na przykład pianę, po wykryciu pożaru. Odpowiednio zaprojektowany system tryskaczowy pozwala na szybkie opanowanie sytuacji i dodatkowo zapewnia ochronę dla mienia znajdującego się w danym budynku i dla samego budynku.

Systemy tryskaczowe są często instalowane w takich budynkach, w których występuje największe prawdopodobieństwo pożaru lub znajdują się w nich wrażliwe, drogocenne przedmioty, które nie mogą ulec uszkodzeniu.

Systemy oddymiania

W trakcie pożaru dochodzi do tworzenia się znacznej ilości dymu, który może stanowić zagrożenie dla użytkowników budynku.

Właśnie dlatego systemy PPOŻ, w tym system antypożarowy awex.eu, mogą być również uzupełnione o systemy służące do oddymiania, czyli do usuwania dymu z budynku.

Odpowiednie materiały budowlane i instalacyjne

Warto też wspomnieć, że w celu uzyskania odpowiedniej ochrony przed pożarami budynek powinien być wykonany z wykorzystaniem ognioodpornych materiałów budowlanych i instalacyjnych.

Stosuje się między innymi odporne na ogień drzwi, okna, tynki, materiały podłogowe, kable przeciwpożarowe, aby wspomnieć tylko o niektórych z nich.

Warto zatem pamiętać o tym, że systemy ochrony przeciwpożarowej są ważną częścią bezpieczeństwa przeciwpożarowego budynków. Poprzez ich wykorzystanie można zapobiec utracie życia osób korzystających z budynku i uszkodzeniom mienia w przypadku wystąpienia pożaru.