Czym jest mapa do odbioru budynku? Opis, zastosowanie, wykonanie

Gdy kończy się budowę domu jednorodzinnego, należy przeprowadzić jego odbiór techniczny. Uczestniczy w nim również geodeta.

Odbiór domu prowadzony jest w celu rozpoczęcia jego użytkowania po zakończeniu jego budowy. W tym celu należy przeprowadzić szereg formalności, do których zalicza się również przygotowanie odpowiedniej mapy. Dokument ten określany jest jako mapa inwentaryzacji powykonawczej lub też potocznie jako mapa do odbioru budynku.

 

Czym jest mapa inwentaryzacji powykonawczej?

Inwentaryzacja powykonawcza prowadzona jest po zakończeniu prac, na przykład związanych z budową domu jednorodzinnego. Ma ona na celu skontrolowanie wykonanych robót oraz ich zgodność z założeniami projektowymi oraz innymi wymaganiami.

 

W celu wykonania inwentaryzacji powykonawczej wykonuje się również odpowiednią dokumentację. Wśród niej znajduje się mapa inwentaryzacji powykonawczej. Określana jest ona także jako mapa do odbioru budynku, ponieważ dzięki niej można przeprowadzić odbiór nieruchomości po zakończeniu robót.

 

Tego typu odbiór konieczny jest w przypadku budynków mających powyżej 35 metrów kwadratowych, których wzniesienie musi spełniać określone wymogi.

 

Mapa do odbioru budynku – kto ją wykonuje?

Wykonanie dokumentu jak mapa do odbioru budynku jest obowiązkiem geodety. Jest to specjalista, który ma odpowiednie uprawnienia do prowadzenia usług geodezyjnych.

 

Najczęściej przygotowanie mapy potrzebnej do odbioru budynku wykonuje ten sam geodeta, który zajmuje się również obsługą geodezyjną inwestycji, na przykład przygotowaniem mapy do celów projektowych.

 

Oczywiście, istnieje również możliwość zlecenia wykonania robót także innemu geodecie, który będzie mógł wtedy wykonać niezbędne prace, by odebrać budynek.

 

Jakie informacje zawiera mapa do odbioru budynku?

W dokumencie jak mapa do odbioru budynku znajdują się dokładne informacje dotyczące lokalizacji obiektu budowlanego na działce oraz informacje odnoszące się do projektu jej zagospodarowania.

 

Jeżeli pojawiają się jakieś odstępstwa od wstępnych założeń projektowych, w takim przypadku mapa internetyzacji powykonawczej również je prezentuje.

 

Mapa tego typu jest przygotowywana na bazie innych map geodezyjnych. Zadaniem specjalisty jest wtedy naniesienie na nią odpowiednich informacji związanych wybudowanym obiektem budowlanym.

 

Gotowa mapa do odbioru budynku zawierająca wymagane informacje pozwala wtedy na odebranie nieruchomości, dlatego też jej wykonanie ma kluczowe znaczenie dla zakończenia prac i rozpoczęcia użytkowania budynku.

 

Ile kosztuje wykonanie mapy inwentaryzacji powykonawczej?

Za dokument jak mapa inwentaryzacji powykonawczej należy zapłacić. Ceny dokumentu zależne są gównie od wybranego biura geodezyjnego, a także powiązane są one również z wielkością obiektu budowlanego, a tym samym z czasem poświęconym na wykonanie pomiarów oraz dokumentu.

 

Zwykle w przypadku dokumentu jak mapa do odbioru budynku koszt wynosi od około 800 do 1000 złotych. Aby dowiedzieć się więcej o cenach, warto sprawdzić oferty kilku biur geodezyjnych, gdy poszukuje się tego najtańszego.