Helpdesk IT – jak działa i kiedy warto z niego skorzystać?

Problemy ze sprzętem IT, oprogramowaniem czy siecią? Wystarczy zgłosić je go helpdesku, by otrzymać natychmiastową pomoc!

Coraz więcej przedsiębiorstw, w których prawidłowe działanie obszaru IT ma duże znaczenie, decyduje się obecnie na obsługę jak helpdesk IT. Dzięki niej można znacznie łatwiej prowadzić swój biznes, także w obliczu pojawiających się awarii informatycznych.

Zobacz, na czym dokładnie polega obsługa jak helpdesk informatyczny i w jakich sytuacjach warto się na nią zdecydować!

Co to jest helpdesk IT?

Helpdesk to rodzaj usługi, która polega na udzielaniu zdalnej pomocy, najczęściej za pomocą komunikatorów internetowych albo telefonu. Zgłaszający problem może wtedy otrzymać natychmiast pomoc, również zdalną.

Usługa jak helpdesk informatyczny polega na udzielaniu pomocy w ramach obszaru IT firmy. Może być ona prowadzona przez wewnętrzny dział IT przedsiębiorstwa, ale również przez firmę prowadzącą obsługę outsourcingową.

Dzięki helpdeskowi informatycznemu firma może wtedy działać efektywniej, redukuje ryzyko pojawienia się przestojów w pracy, utraty ważnych danych oraz pogorszenia wizerunku firmy i narażenia jej poważne straty.

Jak działa helpdesk informatyczny?

Obsługa jak helpdesk informatyczny odbywa się etapowo, a dokładnie składają się na nią poniższe etapy:

Zgłoszenie awarii

Osoba zgłasza awarię do działu zajmującego się pomocą informatyczną w ramach helpdesku. Może zrobić to telefonicznie, internetowo.

Diagnostyka

Następnie osoba odpowiedzialna za pomocą przeprowadza proces diagnostyczny, który może polegać na wykonaniu wywiadu ze zgłaszającym dotyczącego okoliczności i rodzaju problemu. Może ona również skorzystać z metod zdalnego dostępu do komputera zgłaszającego.

Rozwiązanie problemu

Trzecim etapem jest rozwiązanie zgłaszanego problemu. Większość awarii można usunąć za pośrednictwem internetu lub telefonicznie, korzystając ze zdalnego pulpitu albo instruując zgłaszającego. W określonych przypadkach konieczne jest jednak wysłanie informatyka na miejsce.

Dodatkowo helpdesk IT zajmuje się również rejestrowaniem zgłoszeń, ich raportowaniem, a także innymi uzgodnionymi usługami wchodzącymi w ramach oferty.

Więcej informacji na temat tego, jak działa helpdesk IT, można znaleźć pod adresem: https://itcenter.pl/2017/09/12/jak-dziala-helpdesk/.

Jaką pomoc może zaoferować helpdesk IT?

W ramach helpdesku informatycznego można skorzystać z kompleksowej obsługi, między innymi może ona obejmować:

  • usuwanie awarii sprzętu komputerowego i peryferyjnego, na przykład drukarek, skanerów
  • usuwanie usterek oprogramowania
  • konfigurację oprogramowania
  • aktualizację oprogramowania
  • przeprowadzanie procedur bezpieczeństwa
  • doradztwo dla pracowników
  • szkolenia w zakresie obsługi sprzętu, oprogramowania

Zalety zastosowania helpdesku IT

Helpdesk informatyczny jest rodzajem usługi związanej z licznymi korzyściami dla zamawiającego. Jakie z nich zasługują na szczególną uwagę?

Przede wszystkim helpdesk IT dzięki temu, że jest świadczony zdalnie, pozwala na otrzymanie szybkiej pomocy w razie pojawiających się problemów. Dzięki temu redukuje się ryzyko związane z dezorganizacją pracy firmy wynikającą z pojawiających się nagle usterek sprzętowych czy związanych z użytkowanym w firmie oprogramowaniem.

Helpdesk pozwala również na korzystanie z pomocy 24 godziny na dobę, dlatego wtedy, gdy firma potrzebuje wsparcia również poza standardowymi godzinami pracy, może być ono udzielone.

Oczywiście, warto też pamiętać o niskich kosztach tej obsługi, dzięki czemu jest to korzystna oferta także dla mniejszych biznesów

Helpdesk IT – kiedy warto go wybrać?

Obsługa informatyczna prowadzona jako helpdesk ma wiele zalet i dzisiaj na jej zamówienie decyduje się wiele firm.

Najczęściej helpdesk jest wybierany wtedy, gdy przedsiębiorstwo nie ma własnego działu IT, na przykład ze względu na wysokie koszty jego stworzenia. Wówczas outsourcing informatyczny w formie helpdesku zapewnia dostęp do natychmiastowego wsparcia w razie pojawienia się awarii.

Jest to zatem bardzo popularna opcja w firmach większych, ale również tych zaliczanych do sektora MŚP, które dysponują ograniczonym budżetem przeznaczonym na działalność. Dzięki zastosowaniu helpdesku można mieć wtedy wszystko, co kluczowe dla pracy firmy, pod stałą i profesjonalną kontrolą.