Firma windykacyjna – podstawa i zasady działania

Firmy windykacyjne zajmują się odzyskiwaniem długów, podejmując szereg działań w ramach windykacji polubownej. Podstawą ich działania jest swoboda działalności gospodarczej i przepisy kodeksu cywilnego, a zatem muszą one działać w zgodzie z normami prawa.

Co to jest firma windykacyjna?

Firma windykacyjna to organizacja, zajmująca się odzyskiwaniem wierzytelności. Jest ona swego rodzaju pierwszym etapem na drodze do odzyskania długów, a zatem poprzedza działania podejmowane na drodze egzekucji sądowej przez komornika.

Firmy windykacyjne w ramach swoich usług oferują także często monitoring płatności, który pozwala na bieżąco eliminować opóźnienia w zapłacie faktur oraz skup wierzytelności. Skup wierzytelności to potoczne określenie cesji wierzytelności, czyli przeniesienia wierzytelności z dotychczasowego wierzyciela na jej nowego nabywcę.

Jak działa firma windykacyjna?

Firmy windykacyjne działają na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, nie ma bowiem odrębnych regulacji, które dotyczyłyby stricte ich działalności oraz w oparciu o kodeks cywilny. Zakres ich działań warunkuje art. 5 k.c., zgodnie z którym nie można czynić ze swojego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami życia społecznego. Zatem windykator może kontaktować się z dłużnikiem, nakłaniać go do spłaty długów lub proponować podział płatności na raty, ale nie może działać w sprzeczności z przepisami prawa.

Czym są działania windykacyjne? Jest to ogół czynności, których celem jest odzyskanie należności. Wszystkie muszą być jednak podejmowane zgodnie z przepisami prawa.

Rodzaje windykacji

Wyróżnia się kilka rodzajów windykacji. Mając na uwadze kryterium sposobu postępowania z dłużnikiem można mówić o:

  • windykacji miękkiej,

  • windykacji twardej.

Windykacja miękka to działania zmierzające od odzyskania długu, polegające na np. wysyłaniu smsów, e-maili lub kontakcie telefonicznym i przypominaniu o uregulowaniu należności. Windykacja twarda to ogół działań podejmowanych wtedy, gdy windykacja miękka nie przyniesie rezultatów tj. gdy dłużnik nie chce podjąć współpracy. Polega ona m.in. na wpisaniu dłużnika na listę dłużników, kończy zaś postępowaniem sądowym.

W oparciu o kryterium ścieżki prawnej wyróżnić można zaś:

  • windykację polubowną,

  • windykację sądową.

Windykacja polubowna to właśnie czynności podejmowane przez firmy windykacyjne. Windykacja sądowa zaś rozpoczyna się skierowaniem do sądu pozwu o zapłatę należności.

Na co zwrócić uwagę wybierając firmę windykacyjną?

Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na kompleksowość działań firmy windykacyjnej i doświadczenie zespołu. Jeśli w jego skład wchodzą windykatorzy, prawnicy, doradcy restrukturyzacyjni i specjaliście ds. finansowych, można mieć pewność, że działania firmy windykacyjnej będą podejmowane w sposób holistyczny. Nie bez znaczenia pozostaje także doświadczenie zespołu i indywidualne podejście do prowadzonych spraw.