Czym zajmuje się notariusz?

Notariusz to zawód z długą tradycją, odgrywający kluczową rolę w systemie prawnym. Zadania notariusza są istotne zarówno dla osób prywatnych, jak i dla przedsiębiorstw, zapewniając pewność prawną i zabezpieczając interesy stron w wielu ważnych kwestiach. W artykule omówimy, czym zajmuje się notariusz, jakie usługi oferuje, oraz kiedy warto udać się do tego specjalisty.

Kim jest notariusz?

Notariusz to prawnik powołany przez ministra sprawiedliwości, który wykonuje swoje funkcje zaufania publicznego. Zadaniem notariusza jest sporządzanie aktów notarialnych, poświadczanie dokumentów oraz wykonywanie innych czynności notarialnych, które mają na celu zabezpieczenie pewności prawnej i ochronę interesów stron.

Czynności notarialne

Notariusz wykonuje różne czynności notarialne, które obejmują szeroki zakres spraw prawnych i mają znaczenie zarówno dla osób prywatnych, jak i przedsiębiorstw.

 • Sporządzanie aktów notarialnych: to jedna z najważniejszych funkcji notariusza. Akty notarialne sporządza się m.in. przy sprzedaży nieruchomości, zawarciu umowy darowizny, umowie majątkowej małżeńskiej czy ustanowieniu służebności;
 • Poświadczanie dokumentów: notariusz poświadcza zgodność kopii z oryginałem, podpisów, daty okazania dokumentu itd;
 • Sporządzanie protokołów: notariusz sporządza protokoły z zebrań wspólnot mieszkaniowych, zgromadzeń wspólników i innych formalnych spotkań, zapewniając ich zgodność z prawem.

Transakcje nieruchomościowe

Jednym z najczęstszych powodów wizyty u notariusza jest przeprowadzenie różnego rodzaju transakcji nieruchomościowych.

 • Kupno i sprzedaż nieruchomości: notariusz sporządza umowę kupna-sprzedaży nieruchomości, co zapewnia bezpieczeństwo i legalność transakcji;
 • Umowy przedwstępne: przy zawarciu umowy przedwstępnej kupna-sprzedaży nieruchomości, notariusz dba o prawidłowe sformułowanie warunków oraz ich zgodność z przepisami prawa;
 • Podziały i łączenia nieruchomości: notariusz sporządza akty notarialne w przypadku podziałów, łączeń i zamian nieruchomości, zapewniając zgodność z przepisami prawa.

Sprawy spadkowe

Notariusz odgrywa istotną rolę w sprawach spadkowych, pomagając w załatwieniu formalności związanych z dziedziczeniem.

 • Testamenty: sporządzanie testamentu u notariusza gwarantuje jego zgodność z przepisami prawa oraz zabezpiecza interesy spadkobierców;
 • Poświadczenia dziedziczenia: notariusz sporządza akt poświadczenia dziedziczenia, który jest równoważny orzeczeniu sądu w sprawie stwierdzenia nabycia spadku;
 • Podziały spadku: notariusz sporządza umowy o podział spadku, które pozwalają na podział majątku między spadkobierców zgodnie z ich wolą.

Umowy majątkowe małżeńskie

Notariusz sporządza również umowy majątkowe małżeńskie, które regulują kwestie majątkowe między małżonkami.

 • Umowa o rozdzielność majątkową: popularnie zwana intercyzą, pozwala na wyłączenie wspólności majątkowej między małżonkami;
 • Umowa o rozszerzenie wspólności majątkowej: umożliwia małżonkom włączenie do majątku wspólnego pewnych składników majątkowych, które normalnie należałyby do majątków osobistych.

Pożyczki i darowizny

Notariusz odgrywa ważną rolę przy dokumentowaniu pożyczek i darowizn, co zabezpiecza interesy stron i służy jako dowód w razie ewentualnych sporów.

 • Umowy pożyczki: sporządzanie umowy pożyczki u notariusza gwarantuje jej ważność i zabezpiecza interesy obu stron;
 • Umowy darowizny: sporządzanie aktu notarialnego umowy darowizny jest wymagane w przypadku pewnych rodzajów majątku, np. nieruchomości.

Poświadczenia i protokoły

Notariusz jest uprawniony do poświadczania dokumentów oraz sporządzania protokołów, co ma istotne znaczenie w wielu sytuacjach prawnych i administracyjnych.

 • Poświadczanie podpisów: notariusz poświadcza własnoręczność podpisów, co jest często wymagane w obrocie prawnym;
 • Sporządzanie protokołów: notariusz sporządza protokoły z różnego rodzaju zgromadzeń i zebrań, co zapewnia zgodność z przepisami prawa.

Doradztwo prawne

Oprócz sporządzania aktów notarialnych i poświadczania dokumentów, notariusz świadczy również usługi doradztwa prawno-notarialnego.

 • Porady prawne: notariusz udziela porad prawnych związanych z czynnościami notarialnymi, pomagając klientom zrozumieć prawne konsekwencje ich decyzji;
 • Konsultacje: w wielu przypadkach notariusz pomaga w ocenieniu ryzyka prawnego i w zaplanowaniu właściwych działań prawnych.

Podsumowanie

Zawód notariusza odgrywa kluczową rolę w systemie prawnym, zapewniając bezpieczeństwo i pewność prawną w wielu ważnych kwestiach. Notariusz zajmuje się sporządzaniem aktów notarialnych, poświadczaniem dokumentów, sporządzaniem protokołów oraz doradztwem prawno-notarialnym. Wizyta u notariusza jest niezbędna w przypadku transakcji nieruchomościowych, spraw spadkowych, umów majątkowych małżeńskich, umów pożyczki i darowizny oraz poświadczeń i protokołów. Jeśli poszukujesz profesjonalnej obsługi notarialnej, notariusz w Krakowie, dostępny na stronie https://knuplerz.pl/, oferuje szeroki zakres usług, które mogą zabezpieczyć Twoje interesy i ułatwić realizację ważnych dla Ciebie spraw.